Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za udział w akcji.

Do zobaczenia za rok w jubileuszowej 10. edycji Eskapady!

Zapraszamy za rok!!!

Zwiedzanie Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie

Zwiedzanie z przewodnikiem dla dorosłych i dzieci

2023-04-22
12:00 - 13:30 pozostało 25 miejsc
Miejsce spotkania:
Nieszawa
Kujawy
ul. Mickiewicza 6, Muzeum Stanisława Noakowskiego
Organizator:
Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie
tel: 883374668
Zwiedzanie Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie

Muzeum biograficzne, poświęcone „Życiu i twórczości Stani­sława Noakowskiego (1867–1928)”, urodzonego w Niesza­wie wybitnego teoretyka architektury, pedagoga, rysownika i malarza. Wystawy zostały odtworzone z dbałością o detale wyposaże­nia mieszczańskich wnętrz z 2. poł. XIX w. Na parterze znajdują się sale dedykowane patronowi muzeum. Pierwsza ma charak­ter biograficzny, w drugiej prezentowane są rysunki i akwarele z lat 1916–1925 autorstwa S. Noakowskiego. Wystawa na pierwszym piętrze jest poświęcona Ludwikowi Bouchardowi — nauczycielowi rysunku Stanisława Noakow­skiego”, krytykowi sztuki, malarzowi i pedagogowi. Wystawa czasowa pt.  „Ireneusz Kopacz. Kolaże (dyptyki, tryptyki …)”. Artysta urodził się w 1967 roku w Jaśle. W latach 1991 - 1996 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, na kierunku artystyczno-pedagogicznym. Zatrudniony w Zakładzie Malarstwa (obecnie Katedra Malarstwa) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w roku 1997. Od roku 2020 profesor sztuki, prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa, od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych. Działania twórcze prof. dr hab. Ireneusza Kopacza od początku podążają drogą poszukiwań, związanych przede wszystkim z intuicyjnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi na powierzchni obrazu; poszukiwań kompozycji oszczędnych w kolorze, najczęściej horyzontalnych i nasycanych subtelnymi znaczeniami. Proces powstawania pracy, będący unikatową możliwością przekazania myśli obrazem abstrakcyjnym, jest dla artysty także okazją do poszukiwań w zakresie materiałów (struktur) wykorzystywanych w kompozycjach kolażowych.

Lokalizacja

Brak możliwości rejestracji
  • za symboliczne 2 zł

Polecane wydarzenia: