Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za udział w akcji.

Do zobaczenia za rok w jubileuszowej 10. edycji Eskapady!

Zapraszamy za rok!!!

Toruń wielokulturowy – cerkiew prawosławna

Zwiedzanie z przewodnikiem dla dorosłych i dzieci

2023-04-23
16:30 - 17:10 pozostało 14 miejsc
17:10 - 17:50 pozostało 19 miejsc
Miejsce spotkania:
Toruń
ul. Podgórna 69, Cerkiew prawosławna im. św. Mikołaja
Organizator:
Oddział Przewodnicki PTTK w Toruniu
tel: 607-543-064
Toruń wielokulturowy – cerkiew prawosławna

Czy wiesz, że Cerkiew znajduje się w zabytkowym XIX- wiecznym budynku dawnego dworca? Cerkiew św. Mikołaja w Toruniu znajduje się przy ulicy Podgórnej 69 w zabytkowym XIX-wiecznym budynku. Budynek zachowuje starożytną zasadę podziału na trzy części: przedsionek (kruchta) dobudowany w l. 80.XX, część środkowa oraz część  ołtarzowa, gdzie na środku znajduje się Tron Pański – ołtarz (prestoł). Pomiędzy częścią środkową a ołtarzową znajduje się ikonostas (ściana z ikon) z XIX w. zbudowany w stylu monachijskim. W cerkwi znajduje się wiele ikon, m.in. patrona parafii św. Mikołaja, św. Serafina. Pochodzenie większości z nich okryte jest tajemnicą.

 

Najstarsze ślady prawosławia w Toruniu pochodzą z XVII w. Z tego okresu zachowana jest płyta nagrobna znajdująca się obecnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Dzisiejsza parafia to lata 20-te XX wieku. Najpierw powstała parafia cywilna w dużej części składająca się z uchodźców z byłego Imperium Rosyjskiego. W 1921 r. powstała Wojskowa Parafia Prawosławna. W 1924 r. obie parafie się połączyły. Siedziba parafii znajdowała się przy Nowym Rynku w Toruniu w zborze ewangelickim. Ostatnie dane z 1936 r. mówią o ok. 7000 żołnierzy prawosławnych i 500 osobach cywilnych. W 1939 r. parafia z Nowego Rynku zostaje przeniesiona na ul. Podgórną 69. Dzisiejsza parafia ma charakter diaspory. Zwrócimy uwagę na barwę cerkwi po remoncie.

O dziejach i obecnym funkcjonowaniu parafii prawosławnej opowiedzą licencjonowani przewodnicy: Nadzieja Hajduczenia (tel. 608-684-302, Koło Przewodników PTTK w Toruniu) oraz proboszcz ks. mitrat płk. Mikołaj Hajduczenia (tel. 606-910-655).

Istnieje możliwość zwiedzania Cerkwi w jęz. ukraińskim.

Lokalizacja

Brak możliwości rejestracji
zwiedzanie również w j. ukraińskim
Wydarzenie dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wózkach dziecięcych

Polecane wydarzenia: